Om klubben

Piston Partisans MCC är en kamratlig partipolitisk obunden sammanslutning av motorcyklister. Klubben har som ändamål att främja motorcyklismens intresse samt att tillvara medlemmens intressen i olika mc-frågor. Den är dessutom till för de som finner lika mycket glädje i att modifiera sin motorcykel som att vara ute och köra och är märkesoberoende.

Vi välkomnar alla människor oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder eller social bakgrund. Personer som har en åsikt som skiljer sig från detta kommer ej att få tillträde till klubben och får därmed söka sig till någon annan klubb. Skulle en befintlig medlem bryta mot detta sker först en varning och vid återfall tas medlemmen upp för ett eventuellt uteslutande.

Klubben ska genom sitt arbete försöka få till en positivare bild av mc-klubbar hos allmänheten.

Klubben ska försöka anordna gemensamma körningar, och andra sammankomster, där så många medlemmar som möjligt ska/kan medverka. En utsedd vägkapten får ta ansvaret för dessa, och innan en sådan är utlyst får klubben gemensamt ta ansvaret genom ledning av styrelsen. Även mindre oorganiserade körningar mellan medlemmarna uppmuntras.

Klubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar och aspiranter.

Klubben är kommer att ansluta sig till riksorganisationen Sveriges MotorCyklister och därmed följer deras värderingar. Vi tar tydligt avstånd från 1 %-klubbar och all kriminell verksamhet.

Klubbens prioriteringar är:

1. Familjen
2. Jobb
3. Klubben

Är du intresserad av mer information om klubben, så kontakta oss på kontakt[a]pistons.se.